CallAID Network

ISO 9001: 2000

Din 1987, ISO 9001 a devenit o referinta internationala pentru cerintele managementului calitatii in relatiile de afaceri.

ISO 9001 este cunoscut ca "standarde generale pentru sistemele de management".

Asta inseamna ca aceleasi standarde pot fi aplicate:

  • oricarei organizatii, mici sau mari, indiferent ce produce;
  • chiar daca "produsul" este un serviciu;
  • in orice sector de activitate;
  • indiferent daca este vorba despre administratie publica, sector privat sau un department guvernamental.

Sistemul de management se refera la toate actiunile intreprinse de o organizatie pentru a isi administra procedurile sau activitatile, pentru a se asigura ca produsele/serviciile sale indeplinesc criteriile propuse, cum ar fi:

  • satisfacerea cerintelor clientului privind calitatea
  • concordanta cu reguli si legislatie
  • indeplinirea obiectivelor organizatiei

"Managementul calitatii" reprezinta ceea ce organizatia face pentru a garanta ca produsele /serviciile sale indeplinesc cerintele clientului in privinta calitatii, si intrunesc cerintele de reglementare aplicabile produsului/serviciului.