CallAID Network

Codul fiscal 2007

Codul Fiscal 2007

(Legea nr. 571/2003 actualizata pana la 7 sept.2006)

(forma aplicabila din 1 ianuarie 2007)

Cuprins

TITLUL I - Dispozitii generale (art.1-12^1)
TITLUL II - Impozitul pe profit (art.13-38)
TITLUL III - Impozitul pe venit (art.39-98)
TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (art.103-112)
TITLUL V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania (art.113-124^41)
TITLUL VI - Taxa pe valoarea adaugata (art.125-161^2)
TITLUL VII - Accize si alte taxe speciale (art.162-221^1)
- Anexe la titlul VII (1-5)
TITLUL VIII - Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile (art.222-246)
TITLUL IX - Impozite si taxe locale (art.247-265)
TITLUL IX^1 - Infractiuni (art.296^1)
TITLUL X - Dispozitii finale (art.297-298)

 

(1) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata pana la data de 7 septembrie 2006 cu modificarile si completarile aduse de:
- RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003;
- HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004;
- LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004;
- HOTARAREA nr. 977 din 25 iunie 2004;
- ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004;
- LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004;
- HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004;
- ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004;
- LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004;
- ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005;
- RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005(4);
- LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005(5);
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005(6);
- LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005;
- LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005(7);
- LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005;
- LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005;
- ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005;
- HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005;
- RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006;
- LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006;
- LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006;
- HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006;
- RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006.

 

NOTA:

(2) Potrivit art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. I, pct. 1 si 3, care intra in vigoare la data publicarii acestei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Forma actualizata a Legii nr. 571/2003 pana la data de 1 ianuarie 2005 include urmatoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:

- HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004;

- ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, punctele 2, 4, 5, 6 ale art. I, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004;

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

(4) Forma actualizata a Legii nr. 571/2003 pana la data de 1 aprilie 2005 include modificarile aduse de punctele 26-33 ale art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005.

(5) Prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 aprilie 2005, au fost modificate alin. (2) si (3) ale art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, astfel ca:

- forma actualizata a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pana la data de 1 mai 2005 include modificarile determinate de art. I, pct. 1-7, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 10-11 si pct. 17-18.

- modificarile determinate de art. I, pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-25 se aplica incepand cu data de 1 iunie 2005 si sunt incluse in forma actualizata corespunzatoare acestei date.

(6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iunie 2005 abroga art. I pct. 8, pct. 9 - referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, cu modificarile ulterioare.

(7) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005.

LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 1 iunie 2005 respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2005.

-----------

Pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 modifica art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004 in sensul urmator:

" Art. III. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:

a) incepand cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77;

b) incepand cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) si (4^1) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) si g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) si (5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83;

c) incepand cu 1 ianuarie 2006: lit. c^1) a alin. (3) al art. 67.

(2) in cazul titlurilor de valoare dobandite pana la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data instrainarii acestora.

(3) in perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira impozitul de 1% aplicat asupra castigurilor din transferul titlurilor de valoare dobandite si instrainate in aceasta perioada, indiferent daca sunt dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile sau mai mica de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzactii le este aplicabila regula de calcul al castigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).

(4) incepand cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investitii si din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozitiilor cap. V si VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu exceptia castigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii, pentru care se mentine cota de 1% prevazuta la art. 67 alin. (3) lit. e).

(5) Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.

-----------

(8) Prevederile art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia cazurilor cand se specifica altfel.

(9) Aceasta forma actualizata nu include si modificarile aduse de ORDONANTA nr. 43 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006, intrucat acest act normativ se aplica pana la data de 31 decembrie 2006 si isi produce efecte asupra Codului fiscal in vigoare la data ordonantei, si nu la data Legii nr. 343 din 17 iulie 2006. A se studia in acest sens forma actualizata a Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal aplicabila pana la data de 31 decembrie 2006.