CallAID Network

Declaratie GDPR

Dr. Radut va transmite date personale si date personale cu caracter special intre clienti si parteneri, doar cu acordul ambelor parti.

Fara acest consimtamant, nu vor fi comunicate date personale cu nici o persoana sau organizatie din sau in afara Dr. Radut si a partenerilor sai.

Transmiterea datelor in interiorul sau intre Dr. Radut si clientii / partenerii sai este protejata prin criptare.