CallAID Network

Legislatie

Codul fiscal 2007

Codul Fiscal 2007

(Legea nr. 571/2003 actualizata pana la 7 sept.2006)

(forma aplicabila din 1 ianuarie 2007)

 

(1) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata pana la data de 7 septembrie 2006 cu modificarile si completarile aduse de:

Titlul IV- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor *)

------------

*) Conform art. IV, alin. (1) din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga. Prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, art. IV din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 a fost eliminat. in concluzie, Titlul IV ramane in vigoare si dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Titlul VII - Accize si alte taxe speciale

-----------------

Denumirea Titlului VII a fost modificata de pct. 142 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Titlul VII - Accize si alte taxe speciale - ANEXE

------------------

Denumirea Titlului VII a fost modificata de pct. 142 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Titlul IX - Impozite si taxe locale

---------------

Conform pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, in cuprinsul titlului IX "Impozite si taxe locale", sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" se va inlocui cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

 

CAP. I - Dispozitii generale (art.247-248)
CAP. II - Impozitul si taxa pe cladiri (art.249-255)
CAP. III - Impozitul si taxa pe teren (art.256-260)
CAP. IV - Impozitul pe mijloacele de transport (art.261-265)
CAP. V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor (art.266-269)
CAP. VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (art.270-272)
CAP. VII - Impozitul pe spectacole (art.273-277)
CAP. VIII - Taxa hoteliera (art.278-281)
CAP. IX - Taxe speciale (art.282)
CAP. X - Alte taxe locale (art.283)
CAP. XI - Facilitati comune (art.284-286)
CAP. XII - Alte dispozitii comune (art.287-293)
CAP. XIII - Sanctiuni (art.294-294^1)
CAP. XIV - Dispozitii finale (art.295-296)

Titlul IX^1 - Infractiuni

---------------

Titlul IX^1 a fost introdus de pct. 38 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Titlul X - Dispozitii finale

ART. 297 - Data intrarii in vigoare a Codului fiscal

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului in care in prezentul cod se prevede altfel.

Emite continut